Poradenství a technická pomoc výboru SVJ

Chybí vám znalosti nebo zkušenosti?

Při řešení složitějších problémů můžete využít našich zkušeností v oblasti technické, provozní, organizační a legislativní.

Pro podporu práce výborů SVJ a BD poskytujeme poradenství v oblasti technické, provozní, organizační a legislativní. Zajišťujeme odborně náročnější činnosti, přinášíme praktické zkušenosti z jiných SVJ a BD a vyzkoušené a ověřené postupy a procesy.

 

Obsah služby

 

standard

premium

Účast na schůzích výboru a shromáždění vlastníků

 

Výklady a stanoviska k metodice správy majetku a platné legislativě

 

Kontrola plnění legislativních povinností

 

Přípravu a řízení schůzí a shromáždění vlastníků

 

Vzorové vnitřní právní akty potřebné pro správu majetku

✔ 

 

Účast na schůzích výboru SVJ

 

✔ 

Zastupování vlastníků na základě plné moci na schůzích SVJ

 

Úpravy stanov a jejich schvalování

 

Změnová řízení (statutární orgány, stanovy, katastr, ...)

 

✔ 

Zpracování provozních řádů (domovního řádu, provozního řádu garáží

 

Individuálně připravované vnitřní právní akty potřebné pro správu majetku

 

Vzorové smlouvy

 

Technické poradenství při přípravě a realizaci zlepšení nebo větších oprav

 

Zajištění projektů (mimo jejich dodávku)

 

Zadávací dokumentace výběrových řízení

 

Organizace výběrových řízení

 

Spolupráce při vyhodnocování nabídek

 

Pravidelné a jednorázové kontroly dodavatelů

✔ 

 

Odborná pomoc v oblasti úklidu a péče o zeleň

 

Odborná pomoc v oblasti bezpečnosti majetku a osob

 

Poradenství v oblasti pojištění majetku

 

Poradenství v oblasti vymáhání dluhů

 

maximální rozsah služeb ročně

60 hodin

120 hodin

 

Cena měsíčně

2 500 Kč

5 000 Kč

 

hodinová sazba za dodatečné hodiny

500 Kč/h

450 Kč/h

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

Výkon funkce předsedy

Nikdo nechce dělat předsedu?

Nový občanský zákoník umožnil zvolit statutárním zástupce SVJ právnickou osobu a tím svěřit výkon této funkce profesionálům.