Zajištění běžné správy objektu a potřebných služeb

Nejste spokojeni se svým správcem?

Zajistíme standardní a opakující se činnosti spojené se správou budov na profesionální úrovni.

Zajistíme technické, ekonomické a administrativní činnosti nezbytné pro zajištění provozu bytových i nebytových objektů. Služby dokážeme přizpůsobit potřebám každého zákazníka.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Výkon funkce předsedy

Nikdo nechce dělat předsedu?

Nový občanský zákoník umožnil zvolit statutárním zástupce SVJ právnickou osobu a tím svěřit výkon této funkce profesionálům.