Poradenství při zakládání a změnách SVJ a BD

Potřebujete provést formální změny?

Obdržíte od nás profesionálně zpracované dokumenty a provedeme vás všemi nezbytnými procesy.

Pro podporu vzniku a realizace formálních změn společenství vlastníků a bytových družstev poskytujeme služby jednorázového charakteru.

Jedná se například o zpracování Prohlášení o vymezení jednotek v budově, zajištění převodů jednotek (zejména z vlastnictví BD) nebo přípravu a řízení ustavující schůze Společenství vlastníků a zakládání BD.

 

Zejména se jedná o tyto činnosti:

  • Zpracování Prohlášení o vymezení jednotek v budově
  • Zajištění převodů jednotek (zejména z vlastnictví BD)
  • Příprava a řízení ustavující schůze Společenství vlastníků a zakládání BD
  • Zastupování vlastníků na schůzích Společenství vlastníků a BD
  • Změnová řízení pro Společenství vlastníků a BD
  • Likvidace BD
  • Konzultační a poradenská činnost pro společenství vlastníků a vlastníky jednotek

 

Cena služeb je stanovována individuálně na základě požadavků klientů.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Výkon funkce předsedy

Nikdo nechce dělat předsedu?

Nový občanský zákoník umožnil zvolit statutárním zástupce SVJ právnickou osobu a tím svěřit výkon této funkce profesionálům.